Advokáti, advokát, advokátní kanceláře

advokáti, advokát, koncipienti, právních poradci, advokátní kancelář, registr advokátů, seznam advokátů, advokáti, daňoví poradci, insolvenční správci, advokátní komora, právník, soudní znalci, odhadci, notář, exekutor, advokátní praxe, ... Jihlava, Vysočina

obhájce, obhajoba, právník, daňový poradce, koncipient, soudní znalec, notář, exekutor, insolvenční správce, právní poradce

Kdo je advokát?

Advokát je právnicky vzdělaná osoba, která se zabývá soustavným poskytování právních služeb jiným fyzickým či právnickým osobám, a to zpravidla za úplatu. Poskytováním právních služeb se rozumí zejména zastupování v řízení před soudy, správními úřady a jinými orgány, obhajoba v trestních věcech, poskytování právních rad, sepisování listin a zpracovávání právních rozborů. Advokáti zpravidla vytvářejí stavovské organizace, které vykonávají správu na úseku výkonu advokacie. Běžně také bývá zakotvena exkluzivita poskytování právních služeb advokáty (popřípadě spolu s dalšími stavovsky organizovanými právními profesionály, např. notáři) a je zakázáno, aby právní služby soustavně a za úplatu poskytovali právníci stojící mimo stavovské organizace. Podstatným rysem advokáta je jeho nezávislost (na státu, jakož i jiných subjektech) a vázanost příkazy klienta, nejsou-li v rozporu s právními či stavovskými předpisy. Advokát je povinen chránit a prosazovat práva a oprávněné zájmy klienta, přičemž musí zachovávat mlčenlivost o skutečnostech, o nichž se dozvěděl v souvislosti s poskytováním právních služeb.

 • ______array

zdroj: encyklopedie.seznam.cz

Advokátní kanceláře

 • Advokátní kanceláře se zaměřením na obchodní, občanské, rodinné, pracovní a namovitostní právo.
 • Advokát poskytuje komplexní právní servis.
 • Advokátní kancelář sdružuje dynamické a progresivní advokáty
 • Advokát poskytuje komplexní právní služby v občanském a obchodním právu.
 • Advokát má dlouholeté zkušenosti z oblasti práva v oboru stavebnictví, sepisování smluv.
 • Advokát poskytuje svým klientům, a to jak fyzickým tak i právnickým osobám, úplné právní služby.
 • Právní služby pro realitní kanceláře a také společenství vlastníků bytů.
 • Kolik stojí advokát?
 • Hledat advokáty nebo advokátní kanceláře.
 • Vyhledávání advokátů a koncipientů.
 • Vítejte na internetových stránkách advokátní kanceláře.
 • Registr advokátů shromažďuje všechny renomované advokáty.
 • Advokát zapsán u České advokátní komory.
 • Na Vaše dotazy odpovídá advokát.
 • Nyní v advokátní kanceláři pracuje tým advokátů, koncipientů a právních asistentů
 • Advokát s plnou mocí.
 • Advokát se svým týmem vyšetřovatelů se specializuje na delikátní případy klientů, kteří dávají přednost soukromému vyšetřování před právním.
 • Advokátní kancelář, zastupování klientů, trestná činnost, vymáhání pohledávek, ...
 • Registrace do rejstříku advokátů.
 • Odměna advokáta za poskytování právních služeb.
 • Advokátní kancelář Jihlava.
 • Advokátní praxe Jihlava.
 • Kolik by tak mohl stát advokát k zastupování před soudem?
 • Mimosmluvní odměna advokáta a soudní poplatky.
 • Kontaktujte svého advokáta.
 • Jak získat advokáta či jinou právní pomoc?
 • Účet pro advokáty a notáře.
 • Jsem advokát poskytující komplexní právní služby v plném rozsahu se znalostí místního právního i společenského prostředí.


advokat judr, advokat bezplatny, advokat zdarma, advokat cz, advokát jihlava

služby:

 

Reklama

   
statistiky:
statistický server TOPLIST

 

Odkazy